torsdag 25 september 2008
#Jag inbillar mig därför att jag skulle kunna konstruera och bygga en kajak själv, vilket är ett lagom stort projekt att genomföra ända fram till sjösättning när jag nu som pensionär bestämmer någotsånär över min tid.
Eftersom jag ofta fotograferar när jag är ute på vattnet har jag märkt att detta kan vara ganska svårt. Man måste ju släppa paddeln när man skall se på tillvaron genom kamerasökaren. Är det då lite skvalpigt har man ju ganska små möjligheter att för det första se, och sedan parera de vågor som kommer.
När jag tidigare tänkte mig att ta bilder på Stockholms inre vatten där sjöfarten är livlig och man inte har någon lust att bada, skaffade jag från Vituddens Kanotvarv det som man där kallar för stabilisatorer. Detta kan ses på den översta bilden
Detta är rätt stora uppblåsbara pontoner som man med tunna remmar fäster på skrovet vid sidan om och bakom sittbrunnen. Dessa fungerade mycket väl men man måste ju vid varje tur bestämma innan om dessa skall monteras. Farten påverkas marginellt men det kan för en del se lite udda ut och i vissa lägen hindras paddeltagen. Jag har därför experimenterat med avsevärt mindre stöd i form av frigolitklossar som formats och tejpats på skrovet. Slutstyvheten påverkas mycket tydligt även om volymerna inte är så stora. Rörelserna blir lugnare och det är betydligt lättare att komma i kajaken från en brygga.
Jag är väl medveten om vad många kajakmänniskor anser om utriggare, men bryr mig inte så mycket om detta.
Jag skall dock erkänna att jag inte testat i stora vågor men å andra sidan håller jag mig gärna på land när det ”brallar i”.
Första skissen resulterade i en modell (nedersta bilden) för att göra det lättare att föreställa sig resultatet i alla dimensioner. Denna gav även en fingervisning hur man bör lägga ribborna för bästa resultat.
Genom att under en tid gå och titta på denna modell bearbetades formerna i skallen inför den slutgiltiga ritningen.
Ritningen görs helt ”för hand” med hjälp av ärvda mallar (sannolikt från 1930-talet).
Ytor och volymer räknas fram med hjälp av en planimeter som sedan länge stått i ett monterskåp som ett tjusigt gammalt instrument i ett sammetsklätt etui. Konstruktionsprinciper för kanoter har studerats i en bok från 1920-talet men många av dessa gäller sannolikt alltjämt. Jag tror fortfarande att Sven Thorells ande svävar över många kanotkonstruktioner.

tisdag 23 september 2008#Som grabb såg jag ofta min far stå vid ritbordet och tyckte redan då att det såg spännande ut. Senare fick jag lära mig grunderna som de då såg ut. Detta var långt före datorernas inmarsch på banan.
Det resulterade i en del ritningar på segeljollar av olika slag. Ingen byggdes i full skala men väl som modeller. Modellbåten är en Moth som jag ritade i slutet av femtiotalet.


Jag har även varit med i ett par konstruktionstävlingar där det gällde att skapa segelbåtar med vissa förutsättningar. Segelbåten kallade jag för Syntes eftersom alla mina idéer om en bekväm båt samlades i denna konstruktion.#Jag är fallen efter en båtkonstruktör som både sysslat med detta professionellt och senare hobbymässigt. Bilderna visar en segelkanot ”Frisco” som han konstruerade och byggde någon gång på 1920-talet.
"Stripsen "var något bredare på den tiden (kravell), glasfiber fanns inte utan det var bomullsduk som gällde som sedan målades med oljefärg
#När man sitter i sin kajak får man ständigt idéer om hur något skulle kunna förbättras för att göra nöjet ännu större.
Man experimenterar med lösningar på den egna farkosten. Ibland blir det lyckat och ibland blir det en flopp. Även hemma på kammaren funderar man och tar ibland hjälp av internet. Man hamnar då bland de otaliga hemsidor som har anknytning till denna verksamhet. Det finns ju hur mycket som helst.
Rätt som det är befinner man sig på stripbyggarnas sidor och då är man såld.
Exempelvis http://www.dreamprojects.se/
Vilka möjligheter det finns både beträffande konstruktion och estetik.
Plötsligt ser man möjligheter att förverkliga de tankar man haft om den ideala kajaken.

måndag 22 september 2008

TANKESTADIET


I den här dagboken hoppas jag kunna presentera resultatet av mitt höst- och vinterarbete 2008-2009 som började ta form i mitt huvud under paddelturer sommaren 2008.