söndag 5 oktober 2008

FÖRBEREDELSEARBETENNu har tiden kommit för de första praktiska förberedelserna. Till detta hör ju bl a inköp av material och eventuella verktyg. Efter ett samtal med Björn Thomasson http://www.thomassondesign.com/ rådde han mig att kontakta Johan på Haveriet http://www.haveriet.com/för inköp av strips, glasfiber och epoxi. Efter några mail och telefonsamtal kom vi fram till vad jag behövde vilket beställdes. Av en tillfällighet kom jag i kontakt med Björn Nilsson Tafvelin i Tunarps kvarn http://www.batbyggeriet.eu/. Ett mycket givande besök hos honom gav många ovärderliga tips och jag for därifrån med stor entusiasm och en flaska speciallim. På hemmaplan införskaffades 12 mm spånplatta som bl a strimlades upp i exakt raka bitar (se bild). Dessutom lyckades jag få tag på 9 mm mahognyplywood.
Vad skall man då ha spånplatta till vid ett kajakbygge? Jo naturligtvis i första hand till spanten men även till själva ryggraden i bygget (strongback). Remsorna skruvades ihop till en lååång balk på 480 cm. Genomskärningen är 17 cm hög och 7,5 cm bred (se bild). Den skall sedan kompletteras med stävar som görs av mahognyplywooden till en totallängd av 520 cm. Plywooden skall dessutom användas till sittbrunnssargen och till rodret. Ett mycket grannlaga arbete var utsågningen av spanten. En sticksåg gjorde grovjobbet och sedan vidtog ett exakt justerande vid en slipmaskin. Bilden längst ner visar till vä spanten från mitten och akteröver och till höger från nollspantet och framåt. Spanten skall sedan delas i skrov- och däcksspant och även "bulorna" till den aktra breddningen skall vara för sig.