måndag 16 mars 2009

NU SITTER HALVORNA IHOPEfter en del små justeringar var det dags att passa ihop över- och underdel. Det såg ganska bra ut utom att det diffade på bredden på några ställen . Det rörde sig om en till tre millimeter på några ställen. Jag tänkte att detta nog skulle ordna sig med tape och spännremmar vilket det också gjorde utom på något ställe. Där fick jag inifrån ”trycka ut” det som fattades med pinnar som tog spjärn mot motsatta sidan. Genom att placera olika mellanlägg under spännremmarna fick jag det hela så gott som helt perfekt. Det gällde att vara snabb med limmet eftersom det jag använde till detta börjar att ”koka” ganska fort. Detta innebär att det fyller bra eftersom det expanderar och överskotten blir som ett stelnat skum som man sedan får skrapa bort.

Efter slipning av skarven och ett lager epoxi har jag lagt ett kolfiberband som förstärkning och som samtidigt döljer skarven. Det som hjälper till att hålla ihop skarven är dock glasfiber eftersom kolfibern endast utgör varpen i bandet och inslaget är glasfiber. Eftersom bandet var 5 cm brett fick jag dela det på längden vilket gjorde det mycket svårhanterligt eftersom kolfibervarpen lätt gled ur på den klippta sidan. Att få fast det blev därför tidsödande då man hela tiden fick justera det på bredden eftersom de yttersta varptrådarna hela tiden ville glida ur inslaget. Eftersom bandet sitter på kajakens bredaste ställe tjänstgör det även som en oöm avbärarlist.


Jag har även tillverkat roderfästet i plexiglas och gjort några knapar av en gammal almstock jag haft liggande. Almen blir mycket vacker när den blir ytbehandlad. Jag kommer att tillåta mig att ha en del lite ovanliga detaljer på detta flytetyg eftersom det blir en renodlad ”cruising-kajak” utan krav på att vara extremt lätt och avskalad.