lördag 8 november 2008

Jag visste det redan från början
Svårigheterna skulle komma tämligen omgående. Eftersom man börjar bygga från relingen kommer omedelbart ”bulorna” med i matchen. På dessa finns det dubbelkrökta ytor med förhållandevis små radier. En 19 mm bred trälist med en tjocklek på 5,5 mm kan vara tämligen bångstyrig. I en böjd sådan finns en stor statisk kraft. Hur undvika att skrovet deformeras av denna kraft? Lösningen kom att heta lamellimning. När tjockleken på ribban reducerats till hälften blir den mycket mera medgörlig. Det första ”lagret” limmades på plats med hjälp av klammrar som höll i det hela under limmets härdning. Dessa klammrar tas bort och hålen kommer inte att synas eftersom nästa ”lager” kommer att täcka. Mycket slipande och passande var nödvändigt för att få ribborna att tura perfekt till varandra, (den lilla bandslipen var oumbärlig när det gällde att tillverka pusselbitarna, bild). Jag hade räknat med att det skulle behövas tre lager men jag märkte att två räckte och gav den styvhet som behövdes. Den andra bilden visar en av bulorna med det undre lagret delvis synligt.
Eftersom min bygglokal är ett till varv förvandlat kök finns varken bandsågen eller cirkelsågen till hands. Dessa finns i ”snickeboa” som ligger ca femtio steg bort. Det kommer att bli många steg innan bygget är klart. Nu går det an, men när det blir snö (om det kommer någon) kan det bli besvärligt.
När man börjar lägga lister med full längd märker man att det behöver justeras på en del ställen. Man ser mycket väl avvikelser i kurvaturen när man syftar efter en lagd ribba. Genom att tejpa på tunna pappremsor (ev i flera lager) går detta lätt att lösa. Det finns en hel del spänningar i en ribba även om man tycker att den är tunn, så det går åt många tvingar, klämmor och spännband medan limmet härdar. Klammrar gör det onekligen lättare . Smältlimmet fungerar bra när inte det finns för stora torsionsspänningar i ribborna
Man börjar också att komma underfund med hur arbetsplatsen skall vara disponerad när det är tångt. Jag har inte mycket utrymme runt kajaken, därför kan jag flytta hela bygget till olika lägen på bockarna allteftersom jag jobbar på ena eller andra sidan. Var verktygen ligga, hur skall sladdarna skall dras osv betyder mycket för att jobbet skall flyta. Spillet måste snabbt bort vilket minskar tiden som går åt för att leta verktyg och annat material.
Allt tar dubbelt så lång tid som man från början trott!!