söndag 6 december 2009

PÅ RÄTT KÖL
Efter två ytterligare epoxistrykningar, den första efter lätt slipning och den andra innan detta lager härdat ut till 100% för den kemiska bindningens skull, var det dags att vända skrovet och plocka ur ”spanten”. Det skall på ytterligare epoxi, men först sedan jag lagt in namnet som skall tryckas på japanpapper som jag ännu inte har fått hem. Spanten praktiskt taget ramlade loss troligtvis till en del beroende på att jag inte använt klamrar och tejpat med vanlig blank pakettejp på spantkanterna.
Liksom vid förra bygget blev jag varse alla stenhårda limkluttar på insidan där man ju inte kunnat kontrollera överskottslim och ta bort det på en gång. Bilden på fören visar hur hela insidan såg ut. Det är faktiskt så att”kluttarna” får tas bort en och en. Jag använde spetsen på min skedkniv vilken sedan fick göra grovjobbet när det gällde att få fram den släta ytan på insidan. Jag slipade om stålet på min stora skrapa som jag använt på utsidan, men fick inte tillräckligt tryck på verktyget för bra avverkning. Jag använde sedan smärgelduk, 100 grit, lindad kring en petflaska för att jämna ytterligare. Slutligen finslip med 150 grit. Före epoxiprimningen gjorde jag med flit ingen vattenslipning eftersom jag inte ville ha in vatten i eventuella springor som då skulle kunna påverka epoxilagren på utsidan. Epoxi lades sedan på med pensel och skrapa för att få ut ett så tunt lager som möjligt . Det som blev kvar i koppen blandades med silica och slipdamm och spacklades vått i vått i ett par springor som fanns kvar. Längst för – och akterut är det svårt att få in epoxin och i nästa vända även glasfibern, så där kommer jag att göra som på förra bygget, spruta med seg underredsmassa. Jag är nöjd med resultatet!