torsdag 5 mars 2009

IHOPSÄTTNINGEN NALKAS
Arbetet har återupptagits. Skottet akter om brunnen inklusive luckan är inpassat liksom den del av det förliga skottet som sitter i skrovet. Detta tvådelade skott kommer att bli ett vid ihopsättningen av halvorna. Aluminiumfästena till styrpedalerna är fastlaminerade liksom de rör (styva tryckluftslangar) som styrlinorna skall löpa i. Jag har även börjat att tillverka de beslag som skall hålla linorna som ingår i däckslayouten. Dessa görs i plexiglas liksom en del andra komponenter som jag planerat. Eftersom jag har ett mycket begränsat utrymme till förfogande så hissar jag upp däcket i taket när jag behöver jobba med bottenhalvan, det går men är besvärligt. Ergonomin är minst sagt tveksam. De trånga utrymmena i fören och aktern där det varit mycket svårt att få in epoxi har jag sprayat med underredsmassa av den vaxiga typen, detta för att blockera för fuktinträngning. Massan är svart men ingen kommer att se detta i den färdiga kajaken.