måndag 27 oktober 2008

FÖRBEREDELSER, FÖRBEREDELSER...Nu har materialet kommit från Johan på Haveriet. Jag är följaktligen mycket het på gröten att få komma igång med själva bygget.


Men, att man aldrig lär sig att allting tar dubbelt så lång tid som man tror.
Jag kommer att bygga kajaken i ett kök som hör till vår flygel som bara används på sommarhalvåret. Detta kök har en del möbler som måste flyttas om. Alla skåp kläs in med papper, golvet, som är av sten måste täckas osv osv. Det komer att bli trångt med en massa onödiga steg eftersom jag bara kan gå runt bygget akteröver. Ett mycket viktigt logistiskt prov har gjorts: Kommer kajaken att kunna tas ut i det fria när den är klar? Jo med några centimeters marginal .Genom att utnyttja befintliga dörrar och fönsternischer kommer det att gå. Tur att jag bestämde mig för en skrovlängd på 520 cm!

När jag började att arbeta med byggbädden (ryggraden, ”strongback”) visade det sig att den var alldeles för svajig åt alla håll. Den var då endast ihopskruvad. Jag plockade isär den och limmade istället alla fogar plus alla skruvar, då blev det hela tillräckligt stumt.
Stävarna har sågats ut i 9 mm marinplywood och separerats på ett sätt som syns på första bilden. Den perifera delen kommer att vara en del av skrovet och resten kommer att vara en del av ryggraden och separeras från skrovdelen genom att ta bort skruvarna. Spantmallarna är också delade mellan skrov och däck samt mellan huvudskrovet och ”utriggarna ” i aktern. Varför kommer att framgå så småningom.
Bredvid byggbädden Har jag en lång (5 m) stödbräda. På denna sitter en lasklåda som skall användas vid ihopskarvning av listerna. I den finns spår för sågen (jag använder en tunn japansk dragsåg som ger fina snitt) och en gigg för att fixera listerna i vid limningen. Längs hela brädans längd finns klackar där jag kan placera listerna vid limningen och kan samtidigt ta stöd med limpipen mot brädan.

Mallarna har tejpats för att inte skrovet skall fastna mot den råa spånplattekanten. Jag har provat med olika tejpsorter och funnit attden silverfärgade vävtejpen är bäst. Jag kommer ju att fixera listerna vid mallarna med smältlim och det skall då inte vara alltför svårt att knäcka dessa fogar.

I dag, 27 oktober, Har jag kommit så långt att jag limmat dit bottens mittribba. Ett mycket grannlaga jobb var att först justera in mallarna och fixera dessa mot ryggraden . Det känns bra att äntligen ha kommit igång med själva bygget!