söndag 28 september 2008


#Genom ett tidsödande arbete med många uppritade diagonaler och hjälplinjer har jag sett till att få linjer som ”turar” optimalt. Jag har nu äntligen kommit så långt att jag är nöjd med spantrutan. Det som var svårt var att få "utväxterna" snyggt integrerade till resten. Meningen är att dessa skall ligga ovanför konstruktionsvattenlinjen för att endast bidra till slutstyvheten. Naturligtvis kommer de att hamna i vattnet så fort det går vågor men endast till en mindre del.
Min kajak skall användas till motionsturer när vädret är gynnsamt och jag har inga ambitioner att den skall vara speciellt lättsvängd eller lättrollad. Tvärtom vill jag ha en kursstabil farkost med med en god stabilitet. Går man runt skall det dock finnas bra möjligheter till en ”pontonräddning”.
Nånting i den här stilen kommer kajaken att se ut framåt våren 2009.
Mycket tankeverksamhet har ägnats åt konstruktionsdetaljer och principen vid bygget. Man tänker bra när man är ute och går med sina hundarna. Många problem är lösta i teorin, men praktiken kanske blir annorlunda.